Novinky
Napsali o násZakázková zámečnická výroba

Sortiment

Přehled vyobrazených výrobků v jednotlivých kategorií je pouze pro orientační představu našich možností. Veškeré výrobky jsou vyráběné na zakázku dle individuálních požadavků zákazníka.

Komplexnost

Zajišťujeme komplexní dodávky zboží a výrobků v rozsahu:

  • zaměření
  • projekce
  • výroba
  • doprava
  • montáž

Kvalita

Dokonalá organizace a řízení jakosti dle norem ISO 9001:2001 zajišťuje vysokou kvalitu výrobků. Provádíme stálé kontroly dodržování výrobních postupů, výstupní kontroly všech výrobků. Dbáme na pravidelné školení a zvyšování kvalifikace všech pracovníků.

Cena

Soustavným zdokonalováním vnitřní organizace a maximálním snižováním nákladů dosahujeme výhodného poměru ceny a užitné hodnoty našich výrobků. Všechny ceny jsou stanoveny na základě položkových kalkulací. Ceny jsou stanoveny bez DPH. V případě montáže výrobků účtujeme DPH ve výši 5%, v případě přímého prodeje, tj. bez montáže 19%.

Platební podmínky

Při uzavření objednávky inkasujeme zálohu ve výši 30 - 60% z celkové ceny vč. DPH. Doplatek inkasujeme po dodání zboží a řádném předání díla hotově, popřípadě převodem na účet se splatností 14 - 21 dní.

Záruky

Záruky na konstrukční části všech výrobků poskytujeme po dobu tří až šesti let. Na povrchové úpravy jeden rok, pokud není dohodnuto jinak.

Vyobrazení některých výrobků