Novinky
Napsali o násUzavření zakázky

Po odsouhlasení nabídky objednatelem, respektive vzájemné dohodě o dodávce díla, zhotovitel vystavuje zakázkový list, nebo smlouvu o dílo. Zakázkový list je v podstatě zjednodušená smlouva o dílo. Používá se v případě zakázek malého rozsahu, nebo v případě, že to vzájemné dohoda s objednatelem umožní.

  1. Vzor zakázkového listu
  2. Vzor smlouvy o dílo

Po podepsání zakázkového listu resp. smlouvy o dílo se realizace zakázky předává do výroby a následně k montáži - Výrobní postupy. Výrobní procesy jsou realizovány v systému jakosti tj. mimo jiné ve sledu mezioperačních kontrol. Po dokončení zakázky je dílo předáno objednateli písemnou formou na formuláři Předávací protokol.