Novinky
Napsali o násPoptávka ze strany objednatele

Objednatel vyzve zhotovitele KOVOTRADE Group ke zpracování cenové nabídky na dodání požadovaných výrobků písemně (E-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz, faxem: 311 636 367, nebo telefonicky 311 636 367.

Zástupce zhotovitele buď dohodne s poptávajícím termín a místo schůzky pro projednání poptávky, nebo získá podklady o poptávce jinou formou než je osobní schůzka, pokud to rozsah a podklady poptávky umožní. Na jednání o poptávce je potřeba specifikovat druh, rozsah, způsob provedení, místo a předběžný termín realizace budoucího díla. V případě, že poptávající disponuje projektem popř. jinou formou dokumentace, která specifikuje požadavky na budoucí dílo, předává je zhotoviteli. Z jednání o poptávce provede zhotovitel zápis písemnou formou, popřípadě potvrdí přijetí poptávky