Novinky
Napsali o násCeny ocelových konstrukcí

I když cenový rozpočet je vytvářen individuálně na každou zakázku zvlášť, je možné stanovit určitá obecná cenová pravidla, respektive rozmezí, ve kterých se ceny ocelových konstrukcí pohybují.

Předně je potřeba konstatovat, že dle vžitých a obecných pravidel ceny vycházejí z hmotnosti ocelové konstrukce, respektive z ceny na jednotku hmotnosti ocelové konstrukce. Na první pohled by se mohlo zdát, že tato tvorba ceny je v rozporu s obecným trendem snižování hmotnosti finálních výrobků, neb zvýšení hmotnosti logicky znamená též vyšší cenu a tím vyšší zisky od projektantů až po dodavatele.

Tento předpoklad je však v rozporu se skutečností. Omezený investiční potenciál a rozsáhlá nabídka dodavatelů ocelových konstrukcí dostatečně zajišťují tlak na minimalizaci celkové hmotnosti konstrukce, samozřejmě v mezích souvisejících norem.