Novinky
Napsali o násZpracování nabídky

Na základě podkladů získaných od poptávajícího zhotovitel zpracuje písemnou nabídku na zhotovení budoucího díla v termínu dle dohody s poptávajícím, nejpozději však do 1. týdne od předání poptávky. Po jejím zpracování je nabídka zaslána poptávajícímu předem dohodnutým způsobem (e-mail, fax, pošta, osobně ...) a dohodnutou formou (písemně, formát Excel, textový formát ...)

Nabídka je zpracována vždy po položkách. Rozdělení položek je dle duhu výrobků (Výrobek č. 1, 2, atd...) a soupis položek nákladů na zhotovení výrobku (materiál, výroba, povrchové úpravy, montáž, doprava ...)

Mimo cenových položek nabídka obsahuje:

  1. Popis výrobků a soupis všech nákladů, které cena zahrnuje
  2. Termín a způsob dodání
  3. Platební podmínky
  4. Přílohy (výkresy, náčrtky ...)

Příklad nabídky naleznete zde.

V případě odsouhlasení poptávajícího zaslané nabídky, zhotovitel s objednatelem uzavírá zakázku, vystaví zakázkový list (v případě zakázek malého rozsahu tento nahrazuje smlouvu o dílo) respektive smlouvu o dílo.