Katalogový list

Terminologie vrata

Konstrukce vyplňující komunikační otvory zpravidla ve vnějších (obvodových) stěnách budovy umožňující vjezd dopravních prostředků do vnitřních prostorů budovy a jejich uzavření (uzamčení). Vrata mohou plnit i funkce tepelně izolační, zvukoizolační, přirozeného větrání, denního osvětlení apod...

Vrata se skládají z následujících částí:
 1. Vratová zárubeň - nosná pevná konstrukční část vrat, na které jsou zavěšena vratová křídla. Může být nahrazena konstrukcí stěny ohraničující vratový otvor např. v ocelové konstrukci.
 2. Vratové křídlo - otevíratelná (pohyblivá) část vrat, zavěšená zpravidla na zárubni, nebo na jiné konstrukci ohraničující vratový otvor, popř. na vedení (v drážce), na otevíracím mechanismu apod ....
 3. Výplň křídla - neprůhledný nebo průhledný (průsvitný) plošný dílec, vyplňující rám křídla nebo jeho část.
 4. Příraznice - kovová lišta (profil) nebo úprava rámu křídla popř. zárubně, kryjící spáru a vytvářející doraz (naléhávku):
  • mezi křídlem a zárubní
  • mezi křídly dvoukřídlových dveří
 5. Příraznice může být jednostranná (na přední nebo zadní straně křídla nebo zárubně) popř. oboustranná (u dvoukřídlových dveří)
 6. Vratové vedení - nosná (pevná) část vrat (dráha), umožňující zavěšení (vedení) vratových křídel a vymezující jejich pohyb (posuv).
 7. Přední strana vrat - strana, na které jsou vidět nebo jsou umístěny závěsy.
 8.  

Vrata křídlová

Vrata vyklápěcí s protizávažím

Vrata vyklápěcí s pružinou

Třídění vrat:
 1. Podle materiálu
 2. Podle uspořádání křídel
 3. Podle způsobu provedení
 4. Podle počtu křídel
 5. Podle způsobu otevírání
 6. Podle vybavení křídla
 7. Podle druhu zárubně
 8. Podle úpravy u podlahy
 

Prezentaci zajišťuje:
KOVOTRADE Group, s.r.o.
 
 
Kontakt:
 
tel: 723 060 650
fax: 311 636 367
e-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz