Katalogový list

Technická specifikace BalkonSystém

Materiál:
Skleněné dílce - bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6mm, hrany zabroušené
Horní a spodní vedení, profily pro uložení skel - hliník opatřeny plastovým práškovým potahem bílé barvy
Ostat. součásti (kolečka, kluzné části atd.) - nerez ocel, plast a mosaz
Skladba konstrukce:
Horní pojezdové vedení s mechanizmem na otáčení skel, spodní kluzné vedení.
Skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)
Profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovnostní bočních skel lodžie
Systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli.
Rozměry:
  • délka zasklení lodžie
  • do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie
  • do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie
  • výška zasklení - do 2,0 m
  • šířka tabule - cca 600 mm až 660 mm
  • tloušťka tabule - 6 mm
Hmotnost:
plošná (sklo) - 15 kg/m2
na běžný metr (systém) - 25 kg/m -1 (při výšce zasklení 1,5 m)
Tepelně technické vlastnosti

snížení spotřeby energie na vytápění

  • u středních bytů s ochlazovanými průčelními stěnami o cca 21%
  • u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37%

Na systém je vystaven platný certifikát č. 04-4858. Jsou provedeny akustické a tepelné zkoušky, statický výpočet, posouzení zdravotní nezávadnosti a požární bezpečnosti. Na všechny druhy materiálu jsou vydány prohlášení o shodě.


Prezentaci zajišťuje:
KOVOTRADE Group, s.r.o.
 
 
Kontakt:
 
tel: 723 060 650
fax: 311 636 367
e-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz