Katalogový list

Kalkulace ceny zasklení lodžie BalkonSystem

Pro stanovení celkové ceny zasklení lodžie je potřeba nejdříve změřit délku a výšku lodžie (od horní hrany zábradlí ke stropu) - viz. obrázek.

Po zaměření vyhledejte v následující tabulce nejbližší Vámi naměřený rozměr výšky (v levém sloupci tabulky) a šířky lodžie (v horních řádcích tabulky). V tabulce jsou uvedené rozměry "do". V případě, že skutečně naměřený rozměr leží mezi uvedenými hodnotami tabulky, platí vždy ten větší.

Pokud se jedná o lodžii předsunutou, je potřeba k šířce lodžie přičíst i rozměry boků + 0,2m navíc.

Na spojnici mezi vyhledaným řádkem a sloupcem tabulky je uvedená cena. Tato cena obsahuje kompletní dodávku zasklívacího systému včetně montáže a je uvedená bez DPH. Neobsahuje však případně požadované klempířské prvky, dopravu a zateplení prostoru zábradlí, pokud je potřebné. (viz níže)

šíře/výška (m)
do 2,6 m
do 2,8 m
do 3,0 m
do 3,2 m
do 3,4 m
do 3,6 m
do 1,6 m
29.140,-
29.920,-
31.180,-
32.780,-
32.800,-
33.760,-
do 1,8 m
30.040,-
31.080,-
32.140,-
34.120,-
34.340,-
35.180,-
do 2,0 m
31.140,-
32.260,-
33.380,-
35.460,-
35.600,-
36.580,-
             
šíře/výška (m)
do 3,8 m
do 4,0 m
do 4,2 m
do 4,4 m
do 4,6 m
do 4,8 m
do 1,6 m
34.700,-
36.520,-
37.460,-
39.280,-
40.240,-
41.180,-
do 1,8 m
36.180,-
38.100,-
39.100,-
41.000,-
42.040,-
43.040,-
do 2,0 m
37.660,-
39.680,-
40.740,-
42.740,-
43.840,-
44.920,-
             
šíře/výška (m)
do 5,0 m
do 5,2 m
do 5,4 m
do 5,6 m
do 5,8 m
do 6,0 m
do 1,6 m
42.320,-
43.940,-
44.900,-
45.460,-
45.900,-
46.800,-
do 1,8 m
44.260,-
45.960,-
47.180,-
47.600,-
48.000,-
49.020,-
do 2,0 m
45.980,-
47.980,-
49.060,-
49.800,-
50.600,-
51.240,-

Doplnění základní ceny

Klempířské prvky

Klempířské prvky jsou dodávány na přání objednatele. Obsahují "Parapetní plech" a "Kryt spodní koleje". Parapetní plech plní funkci zamezení pronikání stékající vody po skle do vnitřního prostoru lodžie. Kryt spodní keleje překrývá viditelné spoje systému k zábradlí a plní funkci víceméně estetickou. (viz. obrázek)

Popis klempířského prvku
Cena za běžný metr bez DPH
Parapetní plech
160,-
Kryt spodní koleje
160,-

V případě požadavku na dodání těchto prvků je potřeba znásobit šířku lodžie cenou za klempířský prvek každý zvlášť.

Zateplení prostoru stávajícího zábradlí lodžie

Pokud není zábradlí lodžie zcela uzavřené (jsou mezery ve výplni zábradlí), pro zajištění funkčnosti zasklývacího systému doporučujeme stávající zábradlí zcela vyplnit, respektive zateplit překrytím vhodnými deskami.

Pro tento účel se používá komůrkové polykarbonátové desky (...více informací), v průhledném popř. poloprůhledném (kouřovém, mléčném) provedení. Tyto desky se kotví na vnitřní stranu zábradlí a vytvoří tím vysoce estetickou plochu. Tím je dosaženo úplné odizolování lodžie od venkovního prostředí a zamezení prostupu chladu, vody, hluku a prachu.

Popis polykarbonátové desky
Cena za běžný metr bez DPH
Průhledné provedení
1.800,-
Kouřové provedení
1.900,-
Mléčné provedení
1.860,-

Dopravní náklady

Dopravní náklady se účtují za dopravu zasklývacího systému a montérů na místo montáže. Montážní práce netrvají zpravidla déle než jeden den. Účtuje se skutečný stav ujetých kilometrů z místa skladu (město Beroun) do místa montáže - tam a zpět.

Popis
Cena bez DPH
Dopravní náklady za 1 km
17,-

Rekapitulace

Cena dodání zasklývacího systému vč. montáže se skládá:

  1. Základní cena systému vč. montáže
  2. Dodání vč. montáže Parapetního plechu
  3. Dodání vč. montáže Krytu spodní koleje
  4. Dodání vč. montáže Krycích desek zábradlí
  5. Dopravní náklady
  6. + DPH ve výši 5%

V případě potřeby konzultace a porady se stanovením ceny zasklývacího systému Vás rádi navštívíme a vše potřebné vyřídíme u Vás. Kontaktujte nás prosím na tel. čísle: 0602 429 254.


Prezentaci zajišťuje:
KOVOTRADE Group, s.r.o.
 
 
Kontakt:
 
tel: 723 060 650
fax: 311 636 367
e-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz