Katalogový list

Technická specifikace a terminologie Brán a branek

Brány, branky - konstrukce, vyplňující a uzavírající průchodní otvory v oplocení pozemků. Jejichž hlavní funkcí je oddělení jednotlivých pozemků a jejich uzavření (uzamčení).

Brány se skládají z následujících částí:

  1. Křídlo brány - otevíratelná (pohyblivá) část brány, zavěšená zpravidla na sloupku, nebo pojízdná po vodící liště.
  2. Výplň brány - neprůhledný nebo průhledný (průsvitný) plošný dílec, vyplňující rám křídla nebo jeho část.
  3. Příraznice - kovová lišta (profil) nebo úprava rámu křídla, kryjící spáru a vytvářející doraz (naléhávku):
    • mezi křídlem a sloupkem
    • mezi křídly dvoukřídlových brán
    u posuvné brány plní funkci dorazu
  4. Sloupek brány - konstrukce, na kterou je zavěšené křídlo brány. U brány posuvné plní sloupek funkci vedení brány.

Brána křídlová

Obvodový rám brány je z robusního jeklového profilu. Sloupky jsou zhotoveny ze svařence válcovaných profilů U, popřípadě ze silnostěnné trubky. Křídlo brány je ke sloupku připevněno spodním nosným pantem a vodícím horním pantem uzpůsobeným k seřízení křídla do horizontální polohy.
Křídla brány jsou osazené zástrči s možností jejich uzamčení visacím zámkem. Bránu je možné osadit zámkem pro cylindrickou vložku, popřípadě uzamykat visacím zámkem.


Brána posuvná

Obvodový rám brány je z robusního jeklového profilu. K hornímu profilu je po celé délce přivařen vodící profil z úhelníku pro vedení vodících válečků. Vodící válečky jsou připevněné na vodícím mostu, který je zhotoven jako svařenec z válcovaných profilů.
Pojezd brány je po I profilu zabetonovaném do země, na který je po celé délce přivařen rovnoramený úhelník. Pojezdové kladky jsou z ocele a jsou osazeny ložisky, vodící válečky jsou zhotoveny ze silonu. U mechanického otevírání je zamykání vrat řešeno buď visacím zámkem, či zámkem se střelkou. Vrata jsou uzpůsobena pro použití elektrického motorového pohonu.


Brána posuvná řez


Prezentaci zajišťuje:
KOVOTRADE Group, s.r.o.
 
 
Kontakt:
 
tel: 723 060 650
fax: 311 636 367
e-mail: r.krikava@kovotradegroup.cz